Bumalik sa panimula

Medikal

Paano ginagamot ang mga tao na may COVID-19 habang nasa isolation?

Sa ngayon, maraming mga clinic at ospital ang nagdaragdag ng telehealth sa kanilang mga serbisyo upang mabigyan ng tulong medikal ang kanilang mga pasyente sa pamamagitan ng telepono o video conferencing.

Maaari kayong tanungin ng inyong doktor tungkol sa inyong mga sintomas at kung sila ay bumubuti o lumalala. Maaari nila kayong pakuhain ng inyong temperatura o blood pressure sa bahay kung mayroon kayong tamang kagamitan, upang mabigyan sila ng mas malinaw na estado ng inyong kalusugan kahit na nasa malayo.

Maaari ding irekomenda ng inyong doktor na uminom kayo ng maraming tubig at uminom ng pampababa ng lagnat tulad ng ibuprofen o acetaminophen para sa lagnat o sakit ng katawan.

Kung may kakayahan kayong gumamit ng telehealth, kumonsulta sa inyong doktor upang matukoy kung sapat na ang inyong ginagawang lunas habang nasa bahay, o kung kailangan ninyong tumawag ng emergency para pumunta sa ospital at mabigyan ng karampatang lunas.

Source: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo