Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Paano ko makikita ang status ng aking immigration application?

Upang malaman ang status ng inyong application, petition, o request, maaari ninyong i-enter ang inyong receipt number sa website ng USCIS Case Status.

Bilang karagdagan, may mga Filipino organization na aktibong tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng mga serbisyong nauugnay sa imigrasyon sa panahon ng pandemya. Ang Filipino American Service Group, Inc. (FASGI) ay isang organisasyon sa Los Angeles na nagbibigay ng iba’t-ibang mga serbisyo sa Filipino American community mula pa noong 1981.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga serbisyo, mangyaring mag-email sa Geo Sargent sa geos@fasgi.org o tumawag sa (818) 523-4097 mula Lunes hanggang Biyernes tuwing ika-10 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi.

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo