Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Paano nakakaapekto ang COVID-19 sa proseso ng immigration application?

Dahil sa COVID-19, sinuspinde ng U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ang lahat ng mga in-person na serbisyo para sa unang tatlong buwan ng pandemiya. Nagdulot ito ng pagkaantala sa pagproseso ng mga aplikasyon ng visa, kanselasyon ng mga appointment, pansamantalang pagsuspinde ang mga seremonya sa panunumpa, at marami pang iba.

Karamihan sa mga field offices, kasama ang office ng Los Angeles County, ay dahan-dahang nagbubukas mula noong Hunyo. Dahil sa mga karagdagang hakbang para sa kaligtasan na isinasagawa sa mga tanggapang ito, maaari kayong makaranas ng mas mahabang oras ng paghihintay at paghihigpit sa koleksyon ng biometric o mga appointment.

Binabalangkas ng USCIS ang pag-iingat na ginagawa sa kanilang mga pasilidad pati na rin ang patnubay sa muling pagtatakda ng mga appointment dito.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: American Immigration Council

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo