Bumalik sa panimula

Medikal

Paano ko malalaman kung kailangan ko nang tumawag sa 911?

Ito ang mga senyales na ang isang taong may COVID-19 ay kailangang dalhin sa hospital sa pamamagitan ng pagtawag sa 911: hirap sa paghinga, paninikip o pananakit ng dibdib, pangingitim ng labi o pagkawala ng kulay sa mukha, pagkalito o hirap sa pagbagon maliban pa sa pagutal-utal dulot ng mababaw na paghinga. Kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay nakararanas ng mga sintomas na ito, agad tumawag sa 911 o magtungo sa pinakamalapit na emergency room.

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo