Bumalik sa panimula

Medikal

Paano makakapagpagamot para sa COVID-19 ang mga taong hindi dokumentado?

Kailangang tanungin ng ospital ang inyong insurance status, ngunit hindi nila dapat tanungin ang inyong documentation status. May batas na tinatawag na EMTALA o Emergency Medical Treatment and Active Labor Act na nagsasaad na ang lahat ay may karapatang makatanggap ng karampatang lunas at masagip ang kanilang buhay anuman ang kakayahan nilang magbayad o documentation status.

Source: Centers for Medicare & Medicaid Services

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo