Bumalik sa panimula

Medikal

Saan ako makakakuha ng mga personal protective equipment (PPEs)?


Depende kung saan kayo nagtatrabaho, maaaring may iba't ibang mga paraan upang makahanap ng mga personal protective equipment (PPE).

Ang mga personal protective equipment (PPE) para sa mga industriya na hindi pangkalusugan ay dapat na maingat na isaalang-alang kung ang PPE ay kinakailangan batay sa ipinag-uutos ng batas o regulasyon bilang bahagi ng kanilang mga gawain, o kung kinakailangan ito para mabawasan ang pagkakalantad ng empleyado sa COVID-19. Ang PPE tulad ng face mask mula sa mga retailer at iba pang mga negosyo ay katanggap-tanggap, gayunpaman, pumili ng face mask na:

  • Magkaroon ng dalawa o higit pang layer ng washable, breathable na tela
  • Takpan nang ganap ang inyong ilong at bibig
  • Siguraduhing walang puwang sa gilid ng inyong mukha ang face mask

Maaari rin kayong makakuha ng mga personal protective equipment mula sa mga tindahan tulad ng Walmart o Walgreens, mga online store tulad ng Amazon, at iba pang mga nagtitinda at nagdadala ng mga PPE.

Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyo ring basahin ang mga sumusunod:

Ano ang pinakamahusay na uri ng face mask na dapat kong gamitin?
Epektibo nga ba ang face mask sa pagbawas ng pagkalat ng COVID-19?
Paano dapat gamitin ang face mask?

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo