Bumalik sa panimula

Medikal

Safe bang lumangoy sa swimming pool?

Ayon sa pinakabagong patnubay mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), walang ebidensya na ang COVID-19 ay maaaring kumalat sa mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga recreational waters tulad ng swimming pool. Parehong sa tubig at sa lupa, mangyaring sumunod sa 6-talampakang pagdistansyang sosyal at magsuot ng waterproof na mga pantakip sa mukha kapag hindi lumalangoy.

Kung plano ninyong gumamit ng swimming pool, pinapayo ng CDC ang mga sumusunod:

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo