Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Anong mga aktibidad ang maaari kong gawin kasama ang aking mga kamag-anak habang iniiwasan naming magkita nang personal?

Maaaring gustong gusto na nating makipagtagpo sa ating mga kamag-anak ngayon, subalit ang paglalakbay ay nakadaragdag sa pagkalat ng COVID-19. Ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang inyong sarili at ang mga mahal sa buhay ay ang pagpapaliban muna ng paglalakbay at pananatili sa bahay kahit na may mga espesyal na okasyon.

May mga paraan upang ipagdiwang ang mga espesyal na okasyon kasama ang inyong mga kamag-anak sa ligtas na pamamaraan. Isaalang-alang ang pagsasagawa ng virtual na pagdiriwang kasama ang pamilya at mga kaibigan kung saan maaari kayong mag-iskedyul ng oras upang maghanda ng pagkain o kumain nang sabay. Maaaring magpadala ng mga care package ang mga sambahayan sa isa’t isa. Marami ring mga aktibidad na maaaring gawin nang magkasama habang gumagamit ng video conferencing.

Habang hindi pa rin nanunumbalik ang dati nating normal sa taong ito, marami pa rin namang mga malikhaing paraan upang makipag-ugnayan sa ating mga kapamilya sa oras na ito, kasama ang ating mga mahal sa buhay na nakatira sa malayo.

Source: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo