Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Paano ko kakausapin ang aking lolo/lola at tito/tita tungkol sa pagpapanatili ng pagdistansyang sosyal sa mga pagtitipon?

Dahil narito na ang holiday season sa atin, likas na nais magkita-kita ang ating mga tito at tita, ang ating lola at lolo upang makipagdiwang. Gayunpaman, dahil narito pa rin ang pandemyang COVID-19 lalo na't hindi pare-pareho ang epekto nito sa bawat tao, at marami nang miyembro ng ating komunidad ang namatay buhat dito, kailangan nating paalalahanan ang isa't-isa na mag-ingat at gawin ang lahat upang makaiwas sa sakit.

Ang isang paraan upang magawa ito ay ipaalam sa ating mga mahal sa buhay na hindi man tayo magkakasama tulad nang dati bago ang pandemyang COVID-19 dahil ayaw nating ilagay sa panganib ang ating mga mahal sa buhay, hindi nangangahulugang nagbago na ang bugso ng ating damdamin at pagmamahal sa bawat isa.

Ang pagdistansyang sosyal nang anim na talampakan sa pagitan ng bawat tao at pagsusuot ng face mask ay nakakatulong upang mabawasa ang pagkalat ng COVID19 alinsunod sa mga alituntunin ng CDC.

Naglabas ang NPR ng isang gabay na pinamagatang How To Care For Older People In The Pandemic.

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo