Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Paano gagawin ang pagdistansyang sosyal kung masyadong malamig upang lumabas?

360005866376_Untitled_design__28_.png

Upang maisagawa ang pagdistansyang sosyal, kinakailangan ninyong panatilihin ang anim na talampakang layo mula sa mga taong hindi ninyo kasama sa bahay upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kapag lumalamig ang panahon, maaari itong maging isang hamon upang mapanatili ang distansya ng panlipunan pisikal na distansya sa mga indoor na espasyo.

Upang matiyak ang kaligtasan ng inyong pamilya at sambahayan, ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay naglabas ng mga alituntunin upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19:

  • Lumabas lamang ng bahay para sa mga esensyal na lakad.
  • Magsuot ng face mask, iwasan ang mataong lugar, sanayin ang sarili na magdistansyang sosyal nang anim na talampakan palayo sa mga taong hindi kasama sa bahay, lalo na kung hindi sila nakasuot ng pantakip sa mukha. Sundin ang mga payo sa ligtas na paggawa ng mga esensyal na lakad dito.
  • Hugasan kaagad ang inyong mga kamay pagkauwi ng bahay.
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo