Bumalik sa panimula

Mental Health at Wellness

Paano ko matutulungan ang isang bata na makaagapay sa panahon ng COVID-19?

Malaki ang epekto ng pandemyang COVID-19 sa mga tao, anuman ang kanilang edad, lalo na sa mga bata na matagal nang hindi nakikita ang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak.

Maaaring mahirapan ang mga bata na ipahayag ang kanilang mga saloobin tungkol sa COVID-19, kaya bilang magulang, kamag-anak, o guro, mayroon kayong mahalagang papél sa pagtulong sa mga bata na maunawaan kung ano ang nangyayari sa mundo at paano nito naaapektuhan ang kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay.

Ito ang ilan sa mga programa bilang mga resource na makatutulong sa mga bata na makaagapay sa pamumuhay sa panahon ng COVID-19:

  • Kung kayo ay Filipino American na magulang na naghahanap ng parent education program na nakatuon sa pagpapabuti ng relasyon ng mga magulang at mga anak, maaari kayong magtungo sa Filipino Family Health Initiative.
  • Kung maliliit pa ang inyong mga anak at naghahanap kayong mga resource para tulungan silang maghanda para sa pag-aaral sa pamamagitan ng whole-child development, maaari kayong magtungo sa Head Start, isang inisyatibo ng Administration for Children and Families.
  • Kung naghahanap kayo ng mga resource sa kung paano tatalakayin ang mga isyu ng racism sa inyong mga anak at hihikayatin silang isabuhay ang pakikiramay at pagtanggap sa pagkakaiba-iba, panoorin ninyo ang Sesame Street Town Hall ng NBC4 Children kasama ng inyong mga anak.

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo